گالری اتومبیل توانگر با 15 سال سابقه فعالیت برند شناخته شده ای در بازار خرید و فروش خودرو در شهرهای  کرج و تهران می باشد.